Καλάθι

Θέλεις να γίνεις μέρος της πιο αναπτυσσόμενης αλυσίδας ηλεκτρικών;

Δουλεύοντας στη Welcome Stores


Η WelcomeStores, μια αμιγώς Ελληνική,αναπτυσσόμενη εταιρεία σου προσφέρει:

  • Προοπτική για το μέλλον - δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης, μέσα από την καθημερινή ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
  • Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, όπου οι πρωτοβουλίες και η επίτευξη των στόχων ανταμείβονται!
  • Ασφαλές, ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον, που επιτρέπουν στον καθένα να εργάζεται με στόχο την προσωπική και εταιρική ευημερία.

Στην Welcomestores είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια!

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας


Επισύναψη βιογραφικού σημειώματος

Αποδεκτοί τύποι αρχείων: pdf, txt, ods, doc, docx  |  Μέγιστο μέγεθος 2,5MB
Top